Home - - - Ebooks - - - Software - - - Diễn đàn

 

MẠCH CẢM BIẾN - SENSOR

 

: Cảm biến quang nghe được bằng LM741 - Audible Light Sensor by IC 741

Đây là mạch cảm biến bằng quang trở khi ánh sáng chiều vào PC1 và PC2 làm cho điện trở của 2 con quang trở này bằng 0 dẫn dòng vào 3 và 2 của LM 741 sẽ làm loa phát ra tiếng > Điều chỉnh bằng biến trở R3. Mạch dễ làm , ít tốn công .Cái này sử dụng nguồn đối xứng khoảng 9V.

: Mạch cảm biến LED dễ dàng

Khi có ánh sáng chiều vào LED ở hai mức sáng vào tôi. Điện áp trên LED là bộ lưu bằng bởi 1 FET sau đó đầu ra được nối vào đầu đảo của mạch khuyếch đại OP. với độ khuyếch đại khoảng 20. Đây là sự sinh ra thay đổi trong khoảng 5 V của đầu ra từ sáng đến tối (2-7).Bộ chiết áp 100K có thể điều chỉnh sao cho điện áp ra vòng quang 7 V khi tối và khoảng 2 V khi sáng.

: Bộ chuyển mạch tiếp xúc dùng IC4001 và 4020 -Circuit Touch Switch By IC 4001 & 4020

Đây là mạch cám biến tiếp xúc. (mạch này đang bị lỗi)

: Bộ Chuyển đổi (Đóng cắt dựa vào ánh sáng) nhạy ánh sáng với LDR và 2N2926.

Khí có ánh sáng chiếu vào LDR1 (điện trở =0) thì làm cho Q1 dẫn ,Q2 , Q3 đóng. Khi không có ánh sáng chiếu vào thì Q1 đóng đồng thời Q2 , Q3 mở. có dòng mở chạy qua Buzzer. Cứ thế thiết bị của ta điều khiển bằng ánh sánh! Mạch này đơn giản

: Máy dò ánh sáng bằng CD4001- Light Detector by IC CD4001 

Biến trở R1 điều chỉnh giới hạn của ánh sáng khi mạch khởi động . Giá trị của R1 được lựa chọn sao cho phù hợp với giá trị điện trở của photosell trong tối. Mạch sử dụng IC 4001. U1A là một trigio, U1b,C là một chốt. Khi S1 reset mạch thì thiết bị đầu ra của mạch có thể là thấp cũng áp lực lên Buzzer!

Khi có ánh sáng thì mạch đóng khi không có ánh sáng thì mạch mở!

 

 

Copyright © 2008 Phát triển website : biendt.110mb.com.·°´¯) edit by Nguyễn Văn Biển
Chia sẻ-học tập-kinh nghiệm Điện - Điện tử | Download free!
Liên hệ : nguyenvanbientbd47@gmail.com |

Home - - - Ebooks - - - Software - - - Diễn đàn